HomeHeader

HO Logo

Een vereniging kan pas overleven met de morele en financiële steun van haar sympathisanten. Lid worden kan voor slechts 6 € per jaar. Erelid wordt men vanaf 8 €.

U kan uw lidgeld overschrijven op  ons rekeningnummer, BE54 9731 7802 0797, met vermelding "Lidmaatschap 2023". Hiervoor ontvangt u ons verzorgd halfjaarlijks tijdschrift Mededelingen Heemkring Okegem.

 

p4