HomeHeader

HO Logo


Errata 


We ontvingen een reactie van ere-lid Paul Timmennans te Gent op het artikel "De klompenmakerij in Okegem" van de hand van Hernan Brantegem en verschenen in ons vorig nummer. Ter informatie meld ik U dat mijn overgrootouders Hermilianus Neukermans en Clementia (Clementina) Broeckaert, vermeld op blz. 36, niet acht maar tien kinderen hadden. Hermilianus is ook nog "suisse" in de kerk geweest, hetgeen al eens vermeld werd in de Mededelingen denk ik - en naar ik hoorde van mijn moeder Margaretha Neukermans, was hij niet altijd de gemakkelijkste "bij de uitoefening van zijn ambt"! ...
Het misverstand over het aantal kinderen is waarschijnlijk gebaseerd op het meesterlijk werk van Herman Van Isterdael dat afsluit in 1900 en dat dus de twee jongste zonen Aimé en Omer - geboren na 1900 - niet meer bevat . ...
Van de huidige generaties zijn er niet zo heel veel meer terug te vinden in Okegem. 
Nog ter informatie: ik blijf de Mededelingen met evenveel interesse lezen en - pour la petite histoire - ik heb nog niet ontdekt waar de twee Neukermans'en die zich in de I7e eeuw in Okegem vestigden vandaan kwamen.


Met vriendelijke groet
Paul Timmermans