HomeHeader

HO Logo


Rechtzetting bij: In memoriam Eugeen Neukermans. In het tijdschrift publiceerde hij met de hulp van Benoît Van Vaerenbergh (Benöe van Bernard) een fel gesmaakt artikel: Herbergen in onze gemeente vanaf de eeuwwisseling tot heden, jaargang 2, 1977, p. 10-18, 52-62, 80-89.