HomeHeader

HO Logo

De Heemkring heeft de taak op zich genomen om in de loop van het jaar 1996 een boek over de geschiedenis van Okegem van de oudste tijden tot vandaag te schrijven. Veel van het materiaal werd reeds gepubliceerd in het Mededelingen van de Heemkring en vraagt om een synthese. Vooral de 19de en 20ste eeuw kwam u uitvoerig ter sprake door de inspanningen van Jozef Van der Speeten.

De bestuursleden van de Heemkring Zijn meestal ook nog actief in andere verenigingen. Voor ons zal 1996 een zwaar jaar worden omdat aan alle initiatieven onze medewerking gevraagd en verleend wordt. Om het contact met onze leden te behouden plannen we de verderzetting van het Mededelingenblad in de loop van het jaar 1996. Wij doen in ieder geval ons best om alles tijdig klaar te krijgen. Zoals men weet is schrijven een erg arbeidsintensieve bezigheid. Vlot schrijven en leesbaar voor het grote publiek is bovendien niet aan iedereen gegeven. U mag gerust aannemen dat we 's avonds zitten te zwoegen aan weerbarstige teksten.
In elk geval proberen we wetenschappelijke degelijkheid te koppelen aan leesbaarheid.