HomeHeader

HO Logo

Een brief uit 1608 van de abt van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij in Ninove aan de Mechelse aartsbisschop Mathias Hovius, waarin Arnoldus Lantmeter wordt voorgedragen als nieuwe pastoor in Okegem ter vervanging van Adrianus Mordac. Onderaan het stuk is het opgedrukt zegel van de abdij te zien waar de beide patroonheiligen vaagweg te herkennen zijn. De norbertijnen van Ninove stonden in voor de zielzorg in het naburige Okegem en hadden ook het recht de pastoor voor te dragen. Links onderaan heeft de aartsbisschop ingestemd met de voordracht: “Instituatur”, wat zoveel betekent als: “Hij mag geïnstalleerd worden als pastoor”.