HomeHeader

HO Logo

Het jaar 1995 kan voor Okegem de annalen ingaan als het jaar waarin men slaagde om van het centrum van het dorp een steenwoestijn te maken. Op de rampzalige herinrichting van het centrum is in 1995 heel wat te doen geweest. Veel inwoners voelen zich terecht bedrogen. Hebt U trouwens het aantal zitbanken op deze enorme parkeerplaats geteld? Er staat er een weggestopt achter de kapel. Tot mijn groot genoegen werd ze deze zomer druk gebruikt. Het was een verzamelpunt voor de jeugd. Tot mijn groot ongenoegen staat er maar één. 

De pastoor is in zijn archief gaan snuffelen - archief bewaren is een nuttige bezigheid - en ontdekte dat in 1978 de eerste briefwisseling gevoerd werd met het toenmalig stadsbestuur van Ninove over de omkadering van de dorpskerk. Een voorstel werd gedaan om een laag muurtje, in dezelfde steen van het kerkgebouw, op de fundering van de oude kerkhofmuur te bouwen. In 1978 werd vanwege het stadsbestuur geantwoord dat het voorstel zo vlug mogelijk ging behandeld worden. Nog enkele brieven werden in 1980 gewisseld en het voorstel stierf een stille dood in de stadsadministratie. Vijftien jaar later deed de mogelijkheid zich voor om aan de wensen van de kerkraad te voldoen. Het omgekeerde gebeurde. De directe omgeving van de kerk veranderde in een parkeerplaats. De kerkraad reageerde terecht verbolgen. Inspraak in de heraanleg is er trouwens niet geweest. In een lange brief werden opnieuw concrete voorstellen gedaan aan het stadsbestuur, met plan erbij, om deze aanslag op ons leefmilieu teniet te doen. We wachten af.