De burgemeesters (1892-1977)

 

                    

                        

 

De Aftredende Gemeenteraad op 31-12-1976