Jules Bauwens


    

Op de foto's  boven Jules Bauwens als Belgisch frontsoldaat ca. 1915/16

met de Britse Distinguished Conduct Medal promineent op het uniform.

Onder een foto van Bauwens (ca. 1970) als toenmalige voorzittervan de Oud Strijdersbond