In het vorige nummer kon u een artikel lezen over Melanie en Nathalie De Duffeleer, in 1936 de oudste tweeling van België. Deze gebeurtenis ging in de Denderstreek niet onopgemerkt voorbij. Zoveel moge blijken uit het artikel van De Volksstem dat reeds op 21 april 1935 verscheen[1]. Beide vrouwen waren op dat ogenblik 89 jaar en dus nog geen 90 jaar zoals de titel suggereert. 

Een 90-jarige tweeling. Merkwaardig jubileum te Okegem

Okegem mag roemen op een zeldzaam bezit van een negentigjarige tweeling, namelijk de zusters Natalie en Melanie De Duffeleer. Zij werden op 8 october 1845 geboren en worden dit jaar dus negentig jaar. Vanaf hun twaalfde jaar waren zij verplicht hun ouders bij te staan, bij de uitbating van hun pachthoeve, die zij echter, door hun noeste arbeid in eigendom wisten te verkrijgen. 

Kort na elkaar huwden zij. Natalie trouwde met J. Goeberdt (Goubert) en had vier kinderen, waarvan er een kort geleden plotseling gestorven is. Melanie huwde met een zieken man, wiens toestand steeds verergerde, zoodanig dat hij op het laatst niets meer kon doen en het is dan, dat zij met de pijp voor haar man te ontsteken, zelf ook rooken heeft geleerd. Beide vrouwen zijn nu echter weduwen. Nadat zij hun goederen hadden verdeeld onder de vier kinderen, zijn zij weer op de oude hoeve gaan wonen. De tweelingen doen nog steeds hun werk op de hoeve.

Zondags zijn zij een kwartier voor de andere geloovigen in de kerk en houden daar stoelen vrij voor de familieleden en kennissen. Zij gaan dikwijls wandelen en aarzelen niet, te voet naar Ninove te gaan. 

Binnenkort zal een groot feest gevierd worden, ter eere van den tweeling, die reeds heeft beloofd het bal te openen, dat te deze feestelijke gelegenheid zal gegeven worden.

[1] De Volksstem, 21 april 1935.