Van links naar rechts: Celine Mertens, ?, Maria Pauwels, Maria De Giese, Emma Ancaer, ?, Maria Van Tricht, ?, Tine Van Snick


Bij het inkijken van een oud fotoalbum van de familie Ancaer ontdekte ik een foto van enkele werksters van de kantfabriek die indertijd na de sluiting van de lucifersfabriek Nervia in de fabrieksgebouwen langs de Dender was gevestigd.

De foto is genomen op het einde van de jaren dertig van vorige eeuw voor het woonhuis van de fabriek. We zien uiterst rechts Leontine Van Snick vergezeld van enkele meisjes uit Okegem en omliggende gemeenten.  Over die kantfabricatie willen we enkele inlichtingen geven.

Onmiddellijk na de sluiting van de lucifersfabriek (1931) startten de gebroeders Maurice en Alfred Van der Kelen een kantfabriek op. Ze kochten het machinepark in Duitsland. Mechanische kant was in die tijd veel gevraagd vooral voor tafelkleden,  schouwkleden, als aanzetstuk voor lingerie, gordijnen en voor haarnetjes. In 1935 associeerde Patrice De Schepper zich met zijn neef Maurice Van der Kelen. Maurice trok zich later terug uit de zaak en startte een eigen zaak te Strijtem.

De familie Pauwels vestigde zich in 1935 in de woongebouwen van de fabriek. Jozef Pauwels was zoals Patrice De Schepper afkomstig uit Pamel en beiden waren goed  bevriend. Jozef was gehuwd met Leontine Van Snick uit de Neerbeekstraat en had zeven kinderen waarvan er zes werkzaam waren in de kantfabriek nl. Frans, Albert, Leopold, Alfred, Maria en Achiel.

Achiel woont momenteel in de Burgemeester Couckstraat. Hij vertelde ons het volgende:  In 1937 kwam ik in de fabriek werken voor 75 centiem per uur. Vergeleken met de wedden in Brussel was dit heel weinig. Er werkten in die tijd een twintigtal arbeiders en arbeidsters. Ik bediende een machine die Patrice De Schepper had laten overkomen uit Frankrijk en vervaardigde vooral macramé-kant. De familie Lambert, die de machines leverde, was eveneens meegekomen uit Frankrijk en vestigde zich in de Borreweg waar nu Celestine De Leeneer woont. Een Zweed Kolfman vestigde zich eveneens in een huis te Okegem op de Kouterbaan waar vroeger de familie Grijseels-De Haen woonde. De Duitse familie Quambusch vestigde zich eveneens in die tijd te Okegem. Ze woonden lange tijd in het huis van de fabriek[1].

De kant werd verkocht te Brussel in de Oppenstraat bij Van Campenhout. Na de Tweede Wereldoorlog breidde de fabriek nog verder uit. In 1952 sloot de fabriek en werd het machinepark verkocht. Wijlen Lucien Verbeken in de Hazeleerstraat kocht een machine en vervaardigde thuis kant. Na de sluiting zijn er nog tal van andere werkzaamheden geweest in de fabrieksgebouwen.

                                                                                                

* Met dank aan de familie voor de bruikleen van de foto.

 

 

[1] VAN DER SPEETEN J., Verdwenen nijverheidsbedrijven te Okegem, in: Mededelingen Heemkring Okegem, jg. 8, 1983, p. 144.