DORPSKWIS

 

Vraag 1: Het woord Gestapo riep tijdens de bezetting voor heel wat Belgen een schrikbeeld op. Hoe luidt dit letterwoord volledig?

Vraag 2: De Leopoldstraat is met een lengte van 1334 meter een van de langste straten van ons dorp. Ze kreeg echter pas na de Tweede Wereldoorlog deze naam. Hoe heette ze voordien?

Vraag 3: Op de lijst van beschermde monumenten en landschappen komt Okegem slechts éénmaal voor. In 1974 werden twee "monumenten", laten we het zo maar noemen, die één geheel vormen, geboekt.

a. Waarover hebben we het?

b. Wie is de maker of bouwheer van één van deze twee delen?

Vraag 4: In 1840 werd langs de Kattestraat een korenwindmolen opgericht. Pieter Van Damme had de molen gekocht te Aalst, waar hij een andere functie had dan in Okegem.

a. Onder welke naam staat de molen aangeduid op oude kaarten?

b. Wat maalde de molen in Aalst? (Het was geen vrucht of gewas).

Vraag 5: Tellen geblazen: hoeveel kapellen of kapellekens (niskapelletjes in huizengevels niet inbegrepen) staan er momenteel nog in Okegem?

Vraag 6: Over naar de Okegemse keuken. Wij zijn op zoek naar de Okegemse naam van een deeggerecht dat vooral in de vasten werd gegeten. Van een brok gesuikerd deeg werden ronde bolletjes afgeknepen die in een kom kokend water werden gelegd. Het gekookte deeg werd met een botersaus gegeten. Graag de naam.

Vraag 7: Tot 1940 bestonden er in Okegem twee muziekmaatschappijen of fanfares, die allebei politiek gebonden waren. Men sprak daarom van het 'muziek van de katholieken en 'het muziek van de daensisten'.

Kent U de officiële naam van deze twee fanfares?

Vraag 8: Terug naar de Okegemse straatnamen. In totaal zijn er 24 straten ('Kesjkes' inbegrepen) op vroeger Okegems grondgebied. Sinds de fusie zijn er wel enkele van naam veranderd. Vijf straatnamen of namen van wegjes beginnen met een B. Borreweg is er één van, wat zijn de vier andere?

Vraag 9: Een van de geliefkoosde bezigheid van de Okegemse jeugd was het vangen van "moilders" en "popeloenjekes". Over welke diertjes gaat het hier?

Vraag 10: Het aantal cafe's in Okegem is erg verminderd. In welke straat (huidige straatnaam) waren volgende cafe's gevestigd?

a. De gouden klok

b. De rare vos