Beroepsnamen

 

Stang de mannenmauker (mandenmaker) = Constant Van den Spiegel

Beireken de sjoffaasemaan (plaatser van centrale verwarming) = Albert Neuckermans

Pieë de kolemarsjang (kolenhandelaar) = Petrus Vernaillen

Pieë de boeëmekapper (boomkapper) = Petrus De Roose

Sis ken de koesjeleir (veehandelaar) = Franciscus Vijverman

Tier kallier (wagenmaker) = Arthur Cornelis

Ivo Schèèper (schaapherder) = Ivo Staels

Cesar de voerman = Cesar De Smet

Tonen den bieënaver (beenhouwer) = Alfons De Smet

Kamiel den boy (briefdrager) = Kamiel Beeckman

Jeanette de biervraa (bieruitzetster) = Jeanette Van Eeckhout

Patrice van 't fabriek = Patrice De Schepper

Florine de boenjeles (vroedvrouw) = Florina Goubert

Cyriel de muziekmieëster (leider van de fanfare) = Cyriel Jacobs

Soeëken de mesjer (metser) = Franciscus Van de Perre

Pieëken de vloerlegger = Petrus Van der Straeten

Stant de melkmaan (melkverkoper aan huis) = Constant Evenepoel

Pieë de fakteur (briefdrager) = Petrus Bourgeois

Speir de gazettemaan (krantenverkoper) = Prosper Van Eeckhout

Maria de gazettevraa (krantenverkoopster) = Maria Van Eeckhout

Beir de gazettemaan (krantenverkoper) = Albert De Brabanter

Tist dejauger Gager) = Jan Baptist Van Isterdael

Sjaaln de zwisj (kerkbaljuw) = Karel Van der Speeten

Beireken de velaumaker (fietshersteller) = Albert Servranckx

Silvénj de verver (schilder) = Sylvain Van Isterdael

Staaf de kester (koster) = Gustaaf Vernaillen

Wénjt de kloejkapper (klompenmaker) = Joannes Neuckennans

Waar de schroiënwerker (schrijnwerker) = Edward Van Vreckem

Remong de klieërmauker (kleermaker) = Raymond De Neys

Risjarken de taksiemaan (taxichauffeur) = Richard Vleeschauwer

Beir den bakker (bakker) = Albert Vanden Broeck

Paula de kwaffeus (coiffeuse) = Paula Van Schelvergem

Fransken de stoksjampetter (helper van de veldwachter tijdens de Tweede Wereldoorlog) = Frans Pauwels

Willy ellektriek (hersteller van elektrische apparaten) = Willy Rombout

Gomaar de kompernoeljekweker (paddestoelkweker) = Gommaar Vernaillen

Meeken de sjappeur (chapelegger) = Aimé Van Berlamont

Firmin de stieënkapper (steenhouwer) = Firrnin De Boitselier

Skaar de sjefgarde (treinconducteur) = Oscar Ronsijn

Dizzeken de poelier (poeldenier die pluimvee kocht en verkocht) = Desiré Vernaillen

Florang de schipper = Florent Van Audenaarde gehuwd met Van Snick Adelina

Eddegaar van de stoeësse (stationsklerk) = Edgard Neuckermans

 

 

Op weg naar de kerk: Witten Taaf en Beir Machiel (ca 1950)


Afstammingsnamen (moeder- vader- plaats)

Pieë van Rijsnkes (Pieë is genoemd naar de stamvader Laureys (Laurentinus) = Petrus Baeyens Zijn vader Johannes werd Wannes den Engelenbaas genoemd. Hij was uitbater van het café In den Engel.

Omer van lémmes (Omers grootvader heette Guiliëlmus) = Omer Van der Speeten

Je! (Gerard) van bézze (bézze is afgeleid van Benjamin) = Jozef (Gerard) Van der Perre

Adriënne van 't koolpitterken (mijnwerker) = Adrienne Van Droogenbroeck gehuwd met Frans Van Snickt

Fong van Leirens = Alfons Van der Elst (Leirens is waarschijnlijk afkomstig van Hilaire of Valere). Hilaire betekent de vrolijke. De leiren was een extrovert persoon, een grapjas of iemand die af en toe de boel op stelten zette)

Elies Kérremélle = Elizabeth Van der Speeten (haar vader Omer was snoepfabrikant)

Triene ooët 't Spoeljtn ('t Spoeljtn was een café op de Kouterbaan) = Catharina Gies

Soeë ooët 't Sterreken (café op de Kattestraat) = Francis Cobbaert

Cyriel van Krol (de moeder van Cyriel had krulhaar) = Cyriel Van der Speeten

Marcel van Gézze (?) = Marcel De Brabanter

Jeanne van Marie van Kortrijk (Marie was de echtgenote van Jozef Servranckx en heette Callu Maria, geboren te Kuume) = Jeanne Servranckx

Gerard van Remi kozoiëns (kozijn) = Gerard Baeyens

Mariette van Boerkes (café op de hoek Fonteinstraat en Bruggeweg) = Mariette Gies

Zwétte Romanie = Lea De Boitselier (haar moedere heetteRomanie)

Sissen ooët de Congo (café op de Leopoldstraat) = FrancisVernaillen

Asjil van Kézj'ns (afgeleid van Casemir) = Achiel Van Snick

Fred van Pattie = Alfred Veirman 

Maria (Ireezeken) van Dauseleirs (Hazeleer) = Maria Van der Speeten (Theresia Haezeleer was de echtgenote van Jozef Van der Speeten die de cichoreiproductie verder zette na de dood van Francis Wittenberg)

Maurits van Vosken Tist (vader Jan Baptist was rosharig) = Maurits De Saeger

Kamiel van Pieë Poelk (Petrus was afkomstig van Poelk (Pamel) = Kamiel De Saeger

Beir (Cyriel, Maria) van groeëte vaur (toenaam van vader Francis die een grote gestalte had) = Albert Cyriel x Maria Van Muylem

Dil oeët 'n ètj (De Hert was de naam van een café op de Kattestraat) = Odilon Van der Speeten

Lowie (Wéntj) van de kloejkapper = Lowie (Joannes) Neuckermans

Fong van de wee/ede weduwe van Jozef Van der Speeten (+1915) was Marceline Van der Maelen) = Alfons Van der Speeten

Lowie van 't Vléms (H)ooës (Het Vlaamsch Huis was een café in de Kouterbaan) = Louis Van Holsbeek

Elies (Marcel, Honoré, Simonne) ooët de Katholieke Za ui (café op de Leopoldstraat)

Leine Pieë Vétj (vader was Petrus Vetsuypens) = Helena Vetsuypens

Omer van Bertis (vader was Hubertus Van Laeren) = Omer Van Laeren

Franske van Dikke Smet (Jozef Pauwels werkte als smid in de fabriek van Patrice De Schepper) = Frans Pauwels

Ida van 't Swisken (vader was suisse) = Ida Baeyens

Victor van de sjampétter (Edward was veldwachter en grootvader van Edward en Willy) = Victor De Boitselier

Beir Stanse Machiel (Machiel was de vader van Albert en Stanse was de moeder een boenjelés. Machiel is een vervorming van Michiel) = Albert Baeyens

Waar Tobie (Tobias was de grootvader van Edward) = Edward Bourgeois

Achiel van Brierens = Achiel Van der Speeten

Maria van Wiezisken (vader was Alois) = Maria Van de Perre

Frans van Adélleken (moeder was Adèle De Brabanter) = Frans Van Holsbeek

Jef van Rikus (vader heette Hemicus) = Jozef Goessens

Fong van Linne van Gèèl (Alfons is genoemd naar de moeder Angelina Van Geel) = Alfons Bourgeois

Beir van Kaar (is afgeleid van Oscaar) = Albert Janssens

Gistj'n van Manisken (Germanus was de vader) = August Van de Perre

Sjalen van Lisken (genoemd naar Elisa Van der Speeten) = Karel Van Isterdael

Clara van Lissen (echtgenote Frans Vernaillen) = Clara Van den Bossche

Elies van Léng (genoemd naar vader Ghislain Van der Speeten) = Elisa Van der Speeten

Roger (Elise) van 't Zwisjken (kleine suisse of kerkbaljuw) = Roger (Eli se) Cobbaert

Juliette van Toonen (bijnaam van vader Alfons) = Juliette De Smedt

Yolande van nieven boer (Gustaaf Scheerlinck vestigde zich na de Tweede Wereldoorlog op het hof van Omer Van der Speeten) = yolande Scheerlinck

Zjèf (Paula, Alfons, Julienne, Annie) van Daaneken (genoemd naar vader Daniël Van den Brande) = Jef Van den Brande

Madame Patrice (echtgenote Patrice De Schepper) = Tibbaut Susanne

Nétteken van Tirken Aroiës (Arthur Arijs) = Antoinette De Brabander

Wannes van Niesken (bijnaam van vader Severien Van der Speeten) = Joannes Van der Speeten

Zjéfvan Van Kottemes (genoemd naar moeder Van Cotthem Louise) = Jozef Van der Speeten

Maria (Gerarda) van n 'auen késter (koster Jozef Hubert De Troy werd in 1944 opgevolgd door Gustaaf Vernaillen) = Maria (Gerarda) De Troy

Mandisken van Sofieken Skoep (Maria Sofia Schoup was de moeder) = Amandus Van de Perre

Free van Klemans (Clemence De Boitselier was de moeder) = Frederik De Leenheer

'n Dikken van 'n drageer (vervorming van het Franse woord dragueur of baggerman) = Jozef Nuyts

Doren van Lisjia 's (Lucia was de moeder) = Isidoor Baeyens

Bernard van Linjes (Berlinda Van de Perre was de moeder van Bernard) = Bernard Van Vaerenbergh

Finne en Stinne Kato (vervormde naam van Katrien Van de Perre, echtgenote van Bemard Broeckaert) = Emestine en Jozefien Broekaert

Pieëken van Koobekes (grootvader heette Jacobus) = Petrus Grijseels

Stanse Dorus (Constance kreeg de naam van haar man Theodoor bij. Ze konden het niet zonder elkaar stellen en stierven beiden in dezelfde week begin mei 1940) = Constantia De Vuyst x Willem Theodoor Van der Speeten

Sjalen van Janus Duim (werd genoemd naar zijn nonkel Petrus Amandus Duym die gehuwd was met Joanna Straetmans) = Karel Straetmans

Albert van Treeze Smet (moeder was Theresia De Smet) = Albert Straetmans

Jef, Florine, Jette van Peejemans (plaats waar peeën (cichorei) bereid werden) = Jozef, Florinne, Henriette Wittenberg

Soeë van Sédde Véster (Sedde is vervorming van Sidonia, Véster is de verkorting van Sylvester, grootvader van zijn moeder Van Der Kelen) = Frans Helpers

Witten Taaf (gehuwd met Stinne van Mie van Linjes of Celestine Vernaillen) = August Steenhout

Ernest van Ivo Schèpers = Emest Staels

Finneken van de Gaa Klok (naam van een café De Gouden Klok) = Serafien Segers

Finneken van 'n Dosj (Herbert Quambusch (Duitser)) = Josephine Naert

Manis van Wénjt va Jettekes (vader Joannes en moeder Henriette Straetmans) = Germanus Van der Perre

Julia (Irma - Bertha) va Wénnekes = Irma Van der Meulen

Beir van Sieken (vader was Alexis) = Albert Van Isterdael

Maria Mol (was geboren te Mol) gehuwd met Kamilleke Zwauger (Kamiel Vemaillen) = Maria Luypaerts

Jerome van Dénse (komt van moeder Prudentia) = Jerome Van den Broeck

Jerommeken van den désmelen (dorsmolen) = Jerome Van de Perre

Remong va Boentj 'n (Boen) = Raymond Van Isterdael

Marcel ooët den bos (woonde in het laatste huis van de Broekstraat dicht bij het bos) = Marcel Vemaillen

Soeë (Eema) va Loeben (toenaam van vader René De Rijck) = Francis (Emma) De Rijck

Lowie van de Donsjenzaul (zaal van de Christen Democraten (Daensisten) = Louis Van Holsbeek

Twénjt 'n va Gistjn va Maniskes (komt van Augustinus en Germanus) = Antoine Van de Perre

qustin van Tinneke Laun (De Laen?) = Justin (?)

Felix va Maaken Bos (moeder Maria Van Isterdael was vroeg weduwe) = Felix Van den Bosch

Arie van mantekes (mantekes is afgeleid van Emmanuel, vader van Arie) = Hemi Van den Broeck

Paul van 't vosken (vader Alexis was waarschijnlijk rosharig) = Paul Van Isterdael

Polliet van Féln auën (vader was Felix) = Hypoliet Minner

René van Pieë Klaus (Pieter was de vader en Nicolaas was de grootvader) = René Baeyens

Fong van Teitens (7) = Alfons Anthoens

Irma van Dénse (afgeleid van Prudentia (Goubert) x Gustaaf Van de Broeck) = Irma Van den Broeck

Marcel van Triene Pong (Catharina Dupont x Gustaaf Van Bellingen) = Marcel Van Bellingen

Fliesse va'n Nees = Felicia De Boitselier x GustaafVernaillen

Fred van Bellazie (Bellazie (=Pelagia) Asselman was de moeder) = Alfred Van der Speeten

Pieë van Mélle (genoemd naar moeder Melanie) = Petrus Cobbaert

Jules van 'n Tieten = Jules Schoon x Thérèse De Luyck

De Witten van Brierens (uitbater van café In de Kroon) = Van der Speeten

Mil van Boerens = Emiel Baeyens

Pieë ooët 't Spoelt} 'n = Petrus Gies x Maria Leona Becqué

De Witten ooët 't Spoeltj 'n (uitbater van het kleinste café uit Okegem) = Frans Gies x Maria Van de Perre

Daaneken van Stanseken (Stanseken (Constantia) Van der

Straeten was de moeder) = Daniel Van den Brande

 


Bijnamen

 

Bijnamen waren soms een vervorming van de voor- of familienaam, soms verwezen ze naar een typisch kenmerk van de persoon. Vaak kunnen we echter enkel maar gissen naar de verklaring waarom iemand een bepaalde bijnaam kreeg.

 

De sjikker = Achiel Veirman

Dikke Vonne = Ivonne Verbeecken

Triene Moesj (moeder van Maurice Cosyns) = Catherine Gies

Pieë Moei (vader van Jet) = Petrus Debbaut

Do petat (Do is de roepnaam van Judocus) = Judocus Vernaillen

Gust van Stoffer = August Minner

Den brédden (had nogal een dikke buik) = Alfons Vleeschouwer

De majaur = Frans Eylenbosch

N'aat'n (slank en mager van gestalte) = Albert Vernaillen

De pooët = Louis Ancaer

Kalleken (normaal afgeleid van Catharina) = Henri Van den Broeck

De witten dauf (David) = David Van Eeckhout

De floeren (droeg meestal een fluwelen broek) = Romain Couck

Staaf Ribbes = Gustaaf De Boitselier

Zjul Suzanne van tiet 'n = Jules Suzanne Schoon

Van Ammeliekes (afgeleid van Amelia) = Van Isterdael. ...

Delle Wèsj = Adela Van der Speeten gehuwd met Remi Ronsijn

Jef Poiëp (pijp) = Jozef Clement

Madame Sakosj = Mariette De Troyer

Klaksken ?

De Sarma (?) = René Botte

Fliesse Gérre = Felicitas Baeten x Becqué Gustaaf

Poeze-nie = Elviere Maria Van der Paelst x Achilles Van der EIst

Skoeën Victorine = Victorine Lorang x Vetsuypens Cyriel

Jef Loeëd = Jozef Nuyts gehuwd met Lievens Celestine

Lisa Sponsj = Maria Elisa Van Schelvergem gehuwd met Felix Vernaillen

Pater Wannes (Hij was een eenzaat had lang haar en lange baard. Een persoon waarvan de kinderen schrik hadden) = Joannes Baeyens

De Kétten (Korte) = Frans Van der Speeten gehuwd met Felicitas

't Stokvisken = vrouw van Minner August

Zatte Pieë = Petrus Lorang

Katrien zjolloië (confituur) = Katrien De Leeuw

Kabotj = Rufin De Clerck

Tier de Keet (bierhandelaar) = Arthur De Boitselier

De Monnekoo = Henri Wellekens

Stinne Stésj = Celestine Lievens gehuwd met Jozef Nuyts

Vosse Pieë = Petrus Van Eeckhout

Maria Poep = Maria Cosijns (gehuwd met Gustaaf Van Snick). De buren noemden haar een modepoep.

Zjanette Joeper = Joanna De Coninck

Tarzan (grote sterke man) = Marcel Cobbaert

Dikke Wis = ? x Rufin Meert

Paula Pénsj = Paula Van Craenenbroeck

Vien van kaffeebézze = Livinus Van Isterdael

Pètj = Petrus De Backer

't Koolpitterken (mijnwerker) = Victor Van Droogenbroeck x Provost Irma

Den Bisj = Eddy Vleeschouwer

Goleken = Hypoliet De Boitselier

Pieë Kerreballe = Petrus Asselman

Fong Koetj (had altijd een peukje van een sigaret in de mond) = Alfons Becqué

Petétj 'n = Albert Minner

Sténger = Frans Van Houtem

De Kik = Jozef Nuyts

Linneke Poes = Celina Vernaillen x Alfons Van de Perre

Sizaroo = Cicero De Coninck x Evelina Ghijsels

De pooët = Louis Ancaer

Maria Jéppen x Jozef Cornelis = Maria De Duffeleer

Bausken = Denis Appelmans

Finne van Slooës (Slooësken) = Josephine Nuyts

Den Blak (oud-burgemeester) = Jan Van den Berghe

Beireke Prot = Albert Van de Perre

Sjaaln Masjik = Karel Ghijsels

Marie Plénsjee = Maria Boschaert x Frans Becque

Sjaaln den Bok = Karel Grijseels

Soeë Vermeiren = Soeë Cobbaert

Triene Pong = Catharina Dupont

Martha Pridde = Martha Van de Perre x Ghislain De Smet

Kamiel de Mooës (postbediende, grootste gezin van Okegem) = Lodewijk Ghijsels

Sterke Fong = Alfons Geyst x Sylvie Goelens

Maria Moesj (muts) = Maria De Cremer

Beir Moesj (voddenopkoper) = Albert De Cremer

De Reuën (rode) (caféuitbater) = Omer De Cremer x Gabrielle Vrancken

Leisken = Jan De Boitselier

De witte Visker = Germanus Van der Donck

Dikken Dauf = Frans Van Eeckhout x Florine Goubert

Boentj 'n (vader Raymond) = Alexis Van Isterdael

Doren Kala = Isidoor Van de Perre

Doren den Bok (hield geitenbok) = Isidoor Van Houtem

Fong Octavie Avou = Alfons Van Eeckhout

Stoesjken = August de Schrijver

Néstjen = Emest Van Neygen (onderwijzer gemeenteschool)

Tistjen Koerre = Jan Baptist Van de Perre

Staaf Klaus = Gustaaf Bicqué

Linne Poet = Juliana Brewee

Gabbeken - Gabriel Haeseleer (bouwer van de kapel op het Dorp)

Pachter = Frans Van den Houwe

Melle Kéng = Melanie De Duffeleer

Staaf Vétj = Gustaaf Vetsuypens


 Aanvullingen 2010.2

Rufin van ’t Hoeksken  = Rufin Van den Neuker – ’t Hoeksken was het café op de hoek van de Bosstraat en de Leopoldstraat.

Willy, Etienne, Roger, Gilbert, André van Agist = August Vande Perre

Zwétte Romanie = Romanie Van den Eeckhout (gehuwd met Raymond De Boitselier. Ze had een pikzwarte haardos en had niets te maken met een vuil, slordig of onverzorgd voorkomen.

De Kik = Jozef Nuyts (Rosa, Rosette, Gustaaf, Victor, René en Herman van de Kik waren dus de kinderen van Jozef)

Den Doeëven = Theofiel Van der Poorten. Graanhandelaar in Pamel (Denderkaai). Zijn zoon liet gronden ophogen waar later de woonwijk Idevoorde werd opgebouwd.

Zjustin van Tinneken Laun = Justin Buyl genoemd naar moeder Clementine Ghijsels – haar moeder was Isabella Rosalia De Laen.

Pieë Moej = Petrus Debbaut (gehuwd met Alinda Van Vaerenbergh. Waarschijnlijk had Pieë een groot vermoeidheids- en koudegevoel. Naar het schijnt sliep en rustte hij naast de Leuvense stoof.

Gust van Stoffer = August Minner – Zijn vader Stoffer of Stoefer toonde alleen zijn mooiste landbouwproducten en moffelde de mindere producten er onder weg.

Klaksken = Vande Perre (?) Hij was een knecht op het Hof ter Schoor. Hij bezocht veel het café ’t Spoeltj’n en zong daar op het w.c. heel luid terwijl de deur openstond.

Jef Loeëd = Jozef Nuyts (gehuwd met Celestine Goubert)

Stokvisken = Maria Van Kerkhoven (gehuwd met August Baeyens)

Maria Poep = Maria Cosijns (gehuwd met Gustaaf Van Snick). De buren noemden haar een modepoep.

Zjanette Joeper = Johanna De Coninck (gehuwd met Jozef Van de Perre). Johanna erfde de bijnaam van haar moeder in Ninove.

Fong Koet = Alfons Becqué. Als jongeman verzamelde hij de sigarettenpeuken (koeten) van de straat en verwerkte die tot volledige sigaretten.

Sjaaln den Bok = Karel Grijseels (gehuwd met Adela Van Houtem). Bij de vader van Adela (Isidoor) had het provinciebestuur een schapenbok geplaatst die moest dienen om de schapenpopulatie in Okegem te veredelen. In Okegem werd gezegd dat die bok “nooit faalde”. Isidoor werd aldus Doren den Bok genoemd. De schoonzoon Karel Grijseels erfde die bijnaam.

Skaar Moensj = Oscar Moens was overwegwachter aan het einde van de Fonteinstraat.

De langen Asscherickx = Antoine Asscherickx.

Treeze van de Kèès = Theresia De Luyck.

Treeze Smosj = Theresia De Luyck.

’t Zwétteken van de Beek = Suzanne De Smet (gehuwd met Frans Van Eeckhout)

Sjaaln Sloeës = Karel Nuyts. Zijn vader was ooit sluiswachter geweest.

Menieër Frans (van Ninof) – leurder in textiel die zijn ronde deed te Okegem. Zijn waar was gestapeld in een grote wissen koffer die achter op de fiets stond. Hij was gehuwd met een Portugese vrouw.

De Bank = Achiel Van Snick (gehuwd met Hortense Kieckens). Hij was tewerkgesteld in de Nationale Bank van België waar een familielid een hoge functie bekleedde.

Mèèterken = Maria Irma Buyl, was de dochter van Tinneken Laun. Ze had een winkeltje op de Kattestraat en was gehuwd met Nestor De Schuyteneer.

Beir de Leegeneir = Albert Heylens (gehuwd met Celine De Craim). Hij overdreef schromelijk bij alles wat hij vertelde.

Julia van Neeken = Julia Van der Donck (gehuwd met René Gies).  Zij hielden een winkel open in de Leopoldstraat.

Sloensj = Frans Van Schelvergem. Hij was een jonge grote puber die snel uit zijn kleren groeide en daardoor een slordig uitzicht had.

Achiel van den Bélsj = Achiel Van Isterdael (gehuwd met Adelina Van Der Donck)

Bakker = Marcel Van den Neucker.

’t Oiëleg ét = Alfons Van der Speeten. Hij was ijveraar van de Bond van het Heilig Hart.

Séngsken = Jan Van der Speeten. Hij haalde het stoelgeld op in de zondagsmissen.

Koppeiken = Gustaaf Van de Perre, zoon van Aloïs (Wiezisken)

Vosse Sjaaln = (?) Was een duistere figuur die zijn kost verdiende met alles en nog wat.

Eddegaar de grafmauker = Edgard Van Eesbeek (gehuwd met Serafine Segers)

Paula en Judith van Viekis = kinderen van Ludovicus Van Droogenbroeck.

Wautersjapong = plaagnaam voor de kinderen van Aloïs Watripont.

Den Toerink = Maurice Marchand (gehuwd met Celestine De Luyck). Hij reed met motor en sidecar voor Touring Wegenhulp.

Zjilleken = Achilles Van de Perre. Hij was de vader van Alida (winkelierster) (gehuwd met Frans Van de Perre)

De Slinken = Etienne Van de Perre, zoon van August.

Den Baar = zoon van Gustaaf Becqué uit de Kouterbaan. Hij reed als eerste met een Vespa met veel toeters en bellen.

Kwik’t Witloeëfmaaneken = ? Kwam uit Iddergem of Denderhoutem in de Hollestraat wonen samen met zijn dochter.

Dominiek ooët ’t Skérp = ? Hij kwam bij feestelijkheden naar Okegem en speelde op zijn kaduke accordeon bekende wijsjes.

Marcinelle = Oscar De Wit. Hij bezong de mijnwerkers  van de mijnramp in de Bois du Cazier met liederen aan de kerk en openbare plaatsen.

Gimondi = Frans Cornelis. Hij was een groot tegenstander van Rik Van Looy en favoriet van rivaal Gimondi.

Den Biskop = Charles Delcourt. Brusselaar die in het Molenhuis woonde en zich had bekeerd tot de Jehova’s en daar vlug tot ‘bisschop’ (in de volksmond de naam voor overste) opklom.

Warke Plat = Edward De Boitselier. Hij verklaarde als beroepsrenner zijn opgaven in wedstrijden door “platvallen”

Skèèle Melanie = Melania Van der Speeten. Woonde alleen in het grote huis van de familie Covens aan de bareel van de Kattestraat. Ze was de weduwe van Feliciaan Van der Schueren.

Nonkel Vos = Willy Van Eeckhout

Den Boesj = Johnny Bourgeois

Sterke Fred = Freddy Vernaillen

De Witten = Freddy Bellemans

Dikke Perre = Herman Van Der Perre

Marieken Vitesse =  ? (huishoudster van Jozef Van den Berghe (den Blak))

Finneken van Wieze = Josephine Van Der Veken (winkelierster)

Etienne van Doezen = Etienne De Dier (bakker op het Dorp)

De Sies = Frans van Maria Zjéppen