KATTESTRAAT EN DORP IN HET JAAR 1995

 

Op amper twintig jaar tijd werd het dorp van Okegem tweemaal volledig heraangelegd. Circa 1975 waren er de kasseistenen die moesten verwijderd worden. De ganse oppervlakte werd met asfalt volgegoten. Dit had tot doel om een prachtig kaatsspelplein aan te leggen. Kaatsen was een nationale Okegemse sport en het hart van de gemeente legde daarvan getuigenis af. Op zondag verzamelden de kaatsliefhebbers zich op het dorpsplein en de weg werd drastisch afgesloten voor alle verkeer.

In 1995 is de populariteit van de kaatssport sterk gedaald. Eén ploeg doet nog mee aan de competitie, ze spelen achter het station. De Veteranen spelen op hun privé-terrein.

Het verkeer raasde sindsdien ongehinderd door Okegem, van de Kattestraat over het Dorp naar de brug en omgekeerd. De huizen langs deze snelweg werden onleefbaar en dat kon niet langer. Daaraan moest paal en perk gesteld worden. Jarenlang hebben de bewoners gevochten voor de terugkeer naar een leefbare straat. Langs de Kattestraat werden palen geplaatst en forse verkeersdrempels ingebouwd. Het Dorp van Okegem moest eveneens onder handen genomen worden, de snelheid van het verkeer zou men terugdringen. De mensen en schoolkinderen zouden weer veilig de weg kunnen oversteken.

Het resultaat is om te schreien. In plaats van het asfalt zijn er nu overal klinkers gelegd. Het weinige groen rond de kerk werd vervangen door klinkers met parkeerplaatsen. De bomen werden omgezaagd. Ook de groene ruimte rond de kapel bleek volgens de plannenmakers eigenlijk te groot. Twee parkeerplaatsen moesten er zonodig nog aan af. Symbolisch voorzag men hier en daar nog een betonnen bak om god weet wat soort kruid in te planten. Ze staan erg ongelukkig voor en achter sommige parkeerplaatsen. Menige argeloze wagenbestuurder is reeds met deze bakken in aanvaring gekomen.

Het dorp is nu veranderd in een grote parkeerplaats die voortdurend met auto's volgestouwd staat. Is dit het kloppende hart van een gemeente? Is het dorp nu veiliger geworden? Is dit het beeld van Okegem dat men aan een bezoeker wil laten zien? Aan ieder om te oordelen. Voor mij is die steenwoesternij een vloek voor het oog. Op de duur zou men nog beschaamd worden om te zeggen dat men in Okegem woont. Ik vraag me af wie verantwoordelijk is voor deze miskleun. Erger kan niet meer!