In 1996 zal het vermoedelijk 900 jaar geleden zijn dat de naam Okegem voor het eerst uit de ganzeveer van schrijver-klerk rolde. Vermoedelijk omdat de kans bestaat dat reeds eerder de naam op perkament gezet werd. Het charter met de schenking van het altaar van Okegem aan de Sint-Adriaansabdij  te Geraardsbergen is in elk geval het oudst bewaarde stuk met vermelding van de naam Okegem.


Zoals reeds eerder aangekondigd zullen in 1996 een reeks feestvieringen plaats hebben . De laatste vergadering in september van enkele verenigingen
leverde een definitieve kalender op. Aan het programma werkten volgende verenigingen: Heemkring, Davidsfonds, KWB, CVP, Harmonie, KBG, Toneelgroep, Parochieploeg, KVLV, Ziekenzorg, Liturgie, Kerkraad, Visclub Goudvisje, BGJG, Koor, plaatselijke school.

Ter kennisgeving laten we de lijst volgen.


17 januari 1996: Sint-Antoniusviering
27 januari: koffieconcert
2 maart: dorpskwis
12 mei: zoektocht door Okegem
15 juni: eucharistieviering met aanwezigheid van de bisschop van Gent. Feestzitting in het buurthuis met voorstelling van het boek over Okegem.
15 augustus: openluchtmis Eversem
8 september: open monumentendag te Okegem
19 november: muzikale herdenking Jan Okeghem