30 jaar Amuzanten, 1964-1994 

Patrick Praet

Dit jaar vierde de kaatsclub Amuzanten haar 30-jarig bestaan. De vereniging vormt met haar groot aantal leden, haar prachtig gelegen terrein met kantine en de talrijke activiteiten een niet meer weg te denken element uit het Okegemse dorpsleven.

Het ontstaan van de Amuzanten in 1964 kadert in de algehele hoogbloei die het Okegemse kaatsleven tijdens de jaren vijftig en zestig kende. De vereniging ontstond uit enkele occasionele wedstrijden die in deze periode overigens vaak werden ingericht. Tijdens één van deze wedstrijden rijpte bij een aantal personen het idee om deze vorm van kaatsen een meer permanente en georganiseerde basis te geven. Het startsein werd in 1963 gegeven in het café van Jozef Beeckman. Begin 1964 werden een twintigtal spelers gevonden om het opnieuw tegen elkaar op te nemen. Mannen van het eerste uur waren onder andere: Eduard De Boitselier, Lucien Praet, Roland Vleeschouwer, Richard Vleeschouwer, Cesar De Smedt, Victor Van Holsbeeke, Victor Bourgeois, Petrus Bourgeois, Jaak Van Holder, Adolf Beeckman, Eugeen Neukermans, Petrus Ots, Jozef Van Saenen en Richard Raes. Ze noemden zichzelf de Amuzanten, een naam die gezien hun vele nevenactiviteiten, enigszins voor de hand lag. Gedurende 30 jaar hebben ze die naam in alle eer en deugd in ere gehouden.

Tijdens de jaren zestig geraakte de vereniging meer gestructureerd en werden tal van manifestaties georganiseerd om truitjes, ballen en prijzen aan te kopen. Legendarisch zijn de bals in zaal 'De Katholieke Kring' waar toenmalige vedetten zoals de Strangers, Ray Franky en Theo Van den Bosch optraden. Ook later kwamen de Amuzanten regelmatig in de belangstelling dank zij hun deelnames aan voetbal- en kaatstornooien, fietstochten en Sint-Niklaasfeesten. Opmerkelijk was de jeugdnamiddag in het kader van het Jaar van het Kind (1979). In 1978 behaalden de Amuzanten de kampioenstitel van de stedelijke kaatscompetitie, een exploot dat ze in 1985 herhaalden.

Tot het begin van de jaren tachtig kaatsten de Amuzanten nog steeds op straat in de buurt van een café. Het verminderd aantal herbergen, het toenemend verkeer en het groeiend aantal wedstrijden van de drie Okegemse kaatsverenigingen van dat ogenblik dwong hen op zoek te gaan naar een eigen terrein. In 1982 werd op de vroegere stortplaats van Okegem een kaatsterrein uitgetekend. Daarnaast verrees een kantine. Gelegen in een zeer rustige omgeving leidde deze accommodatie tot een groeiend succes van de vereniging; het aantal spelers groeide aan van 20 in 1979 tot 40 in 1990. In de kantine vonden veel wandelaars tijdens de weekends een aangename verpozing. De inkomsten ondersteunden de groei van de vereniging. Het bezit van een eigen kaatsterrein leidde tot allerhande activiteiten: Spel zonder grenzen (1984), een demonstratiematch tussen Tollembeek en Buizingen (1984), oogstfeesten (vanaf 1984), vrouwenkaatstornooien (1985-1986). De Amuzanten speelden vaak op verplaatsing; buitenlandse tornooien werden gespeeld (en vaak gewonnen) in Nederland (1980) en Noord-Frankrijk (1986).

Toch bleef de mogelijke opruiming van terrein en kantine als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de Amuzanten hangen. Van bij de start op de voormalige stortplaats werd klacht ingediend bij het gerecht tegen de inrichting van het kaatsterrein. Volgens de wet was het terrein waar gedurende jaren het Okegems huisvuil werd gestort natuurgebied. Dit betekende een lijdensweg langs verschillende rechtbanken die de Amuzanten telkens opnieuw enkele jaren respijt gaven.

Eind 1994 keurde de Ninoofse gemeenteraad uiteindelijk een Bijzonder Plan van Aanleg goed dat de oprichting van een educatief natuurgebied met mogelijkheid tot sportrecreatie voorziet. In de praktijk betekent dit dat de stad Ninove eigenaar wordt van de gronden en het gebouw en deze ook zal exploiteren. Er wordt concreet gedacht aan een milieu-educatief centrum met mogelijkheid voor tentoonstelling en projecties, een arboretum (park met verscheidene soorten bomen), een wandelleerpad en een natuurlijk waterzuiveringssysteem. De Amuzanten zouden van het terrein verder mogen gebruik maken.

Door de onverdroten inzet van bestuur én de leden en mede dank zij de hechte vriendschapsbanden die in die 30 jaar gegroeid en verstevigd werden is de kantine van de vereniging een ontmoetingsplaats geworden voor de leden en voor veel inwoners van Okegem. Ieder is er welkom en wordt er zonder veel omslag in de kring opgenomen.

Door deze recente beslissing van de gemeenteraad lijkt weinig de Amuzanten nog in de weg te staan om in de toekomst verder hun geliefde sport op een vriendschappelijke wijze te beoefenen.