IN MEMORIAM KAREL VAN DEN BERGHE

 

De Heemkring heeft op 2 oktober in Ere-notaris Karel Van den Berghe, een vriend en sympathisant verloren. Karel werd geboren te Ninove op 30 mei 1907. Zijn vader was van Okegem afkomstig en de familie Van den Berghe heeft steeds een vooraanstaande plaats in Okegem bekleed. Karel bracht het als politicus zelfs tot Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hij voelde zich erg verbonden met Okegem. De Heemkring lag hem nauw aan het hart en jaar na jaar heeft hij het bestuur met alle middelen gesteund. Zo stelde hij ook zijn eigen familiearchief ter beschikking. Dit archief werd gebruikt voor twee studies. Om zijn waarachtige sympathie te illustreren publiceren we hier een brief die Karel Van den Berghe op 19 maart 1977 schreef aan de toenmalige voorzitter van de Heemkring Pierre De Jonge.

 

Mijn Waarde Meester De Jonge,

Eerst en vooral dank ik U voor het mij overhandigen van de werken van de Heemkring. Die interesseren mij ten zeerste en zijn boven verwachting degelijk. Ik hoop stellig ze in het vervolg regelmatig te mogen ontvangen.

Uw kring brengt vruchtbaar en nuttig werk voort, en ik zie dat het aantal van de leden dan ook snel stijgt.

Met verbazing stel ik evenwel vast dat, waar het lidgeld op een normaal biljet van 100 fr. beloopt, men reeds erelid kan worden mits 150 fr. en beschermlid mits 200 fr.!! Ik wens beschermlid te worden, maar takseer mezelf met een nulletje erbij. Met deze zelfde post gaat dat bedrag naar uw postrekening.

Onze streek is de laatste tijd op politiek gebied zeer onbehoorlijk vertegenwoordigd in Gemeente en Provincie door om het even welke partij. Een Kring zoals de uwe zou door de Gemeente moeten betoelaagd worden, en zelfs misschien door de Provincie. Aldaar ben ik nu wel reeds twaalf jaar buiten, maar behoud er toch nog altijd nuttige kontakten. Bezorg mij eens al de werken die uw Kring reeds uitgegeven heeft, en ik zal er meê bij de Gouverneur gaan. Ik ben er bijna zeker van dat ik U een substantiële toelage kan bezorgen. Er bestaat immers in de begroting een speciale post voor Heemkundige Kringen, waar natuurlijk deze meê lopen gaan die best de weg weten, maar daarom niet altijd presteren wat U presteert....