Wanneer U dit leest hebben bet bestuur en de muzikanten het feest van hun 70-jarig bestaan achter de rug. Hun lokaal werd zopas vernieuwd en vergroot. Dit werk werd door henzelf met eigen volk uitgevoerd. Door hun belangeloze inzet leveren ze het bewijs dat, in een tijd van "niets voor niets", hun aanhankelijkheid, inzet en enthousiasme voor hun vereneglng zeer groot is. Proficiat voor deze prestatie! Nog vele jaren!
Bij de afbraak van de oude muur werden muurschilderingen ontdekt. Men veronderstelt dat het decorschilderijen waren voor een of ander toneelspel.
Zeker is men echter niet. Foto's ervan werden afgedrukt in bet ledenblad van de harmonie Imago.