Journalist Rik Van Cauwelaert schreef in Knack, 23 ste jaargang van 24-30 maart 1993 een artikel met als titel: Aalst: De voorstad groeit.Speuren naar
sporen van Daens. We plukken enkele zinnen uit dit artikel.
Wie hoopt in Aalst nog sporen te vinden van priester Daens en van het daensisme, kan lang zoeken. De stad heeft haar negentiende-eeuwse verleden afgebroken ...
... Neen, als er al een plek met biezondere historische waarde voor het daensisme overblijft, dan valt ze niet in Aalst te zoeken, maar in Okegem, nu een deelgemeente van Ninove. In het station van deze Iandelijke plek, geprangd tussen de Dender en de weg Ninove-AaIst, ontmoette Pieter Daens op 15 april 1893 de mannen van Ninove, Denderleeuw, Appelterre om bet blad Klokke Roeland, met wie hij de Christene Volkspartij stichtte ...