DE EERSTE FIETSERS TE OKEGEM

door Herman Van Isterdael

 

Ernest Van Neygen, eertijds onderwijzer in de gemeenteschool te Okegem, noteerde enkele wetenswaardigheden over Okegem om die te gebruiken in zijn lessen. Uit zijn aantekeningen komt volgend verhaal.

"Bij de inhaling van pastoor De Graeve in 1882 reed gemeentesecretaris Alexis Van Damme met enkele andere fietsers in de stoet. Er gebeurde een ongeval, een man werd aangereden met het spijtig gevolg dat hij heel zijn leven kreupel is geweest."

Navraag bij verscheidene personen leverde geen verdere gegevens op over de identiteit van het slachtoffer. Niemand kon ons nog het voorgaand verhaal bevestigen. In de familie Van Damme weet men inderdaad nog te vertellen dat hun vader als eerste een fiets bereed in Okegem. Alexis Van Damme was bevriend met Sus Barbé en zijn fiets zou daar vandaan gekomen zijn. De gezusters Van Damme herinneren zich nog dat bij hen thuis geruime tijd een fiets met houten velgen heeft gestaan.

In 1894-1896 komt Alexis Van Damme nochtans niet voor in de lijsten van degenen die belasting betaalden voor een fiets.1

Toen waren er wel twee Okegemnaars die met stellige zekerheid een fiets bezaten.

 

1. Hippolyte Droesbeke.

Hippolyte kwam ter wereld in Aspelare in 1859. In 1893 vestigde hij zich te Okegem in het huis aan de Rattenberg nummer 1. Hijzelf oefende het beroep van houtkoopman uit terwijl zijn vrouw Hortense Van de Mergel de herberg 'Vlaanderen-Brabant' openhield. Hippolyte en zijn vrouw verhuisden in 1906 naar Ninove.

 

2. Joseph Van den Berghe.

Joseph was een geboren en getogen Okegemnaar. Hij zag het levenslicht in het jaar 1866. In 1895 huwde hij met Maria Celina Carolina Foubert wonend te Meerbeke. Joseph volgde zijn vrouw eerst naar Meerbeke maar in 1896 vestigde hij zich definitief te Ninove als notaris. Hij is de stamvader van tot nog toe drie generaties notarissen te Ninove. Op dit ogenblik is zijn kleinzoon Jozef notaris. De familie Van den Berghe voelt zich nog steeds erg verbonden met Okegem.

 

Deze twee waren zeker pioniers in het gebruik van de fiets te Okegem. Frans Van Houtem, geboren in 1909, vertelde ons in 1981 over zijn jeugdjaren. Hij herinnerde zich nog het voorbijtrekken van het Duitse leger in 1914-1918. Sommige Duitsers bereden toen een fiets die ze onderweg inbeslaggenomen hadden. Frans vertelde dat er toen zeer weinig fietsen in Okegem waren. Volgens zijn herinneringen waren de eerste fietseigenaars:

1. Gustaaf De Boitselier, vader van Dominique.

2. Gustaaf De Brabanter.

3. Jozef Van der Meulen (van Wennekens). Deze had de fiets gewonnen in een tombola bij Bernard Van Varenbergh.

Het gebruik van de fiets raakte stilaan ingeburgerd. Meer en meer gezinnen konden zich uiteindelijk een rijwiel aanschaffen. Tot de tweede wereldoorlog was één fiets per gezin een normale zaak. Het is pas na de laatste oorlog dat men zich meer dan één fiets per gezin kon veroorloven.


 

1 Zie Mededelingen Heemkring Okegem, 1992, nr. 3, p. 55.