ALFONS SPITAELS IN IMAGO

 

Zopas kregen we nummer 3, jaargang 1992, van het ledenblad van de koninklijke harmonie "Eendracht is macht" onder ogen. Zoals gewoonlijk vindt elk van de leden weI iets dat hem bevalt inj dit gezinsblad. Urbain Van den Spiegel maakt er een gewoonte van om oud-rnuzikanten te gaan opzoeken. Het verslag van deze gesprekken vindt men in Imago. In het laatste nummer wordt Alfons Spitaels, oud-rnuzikant en veldwachter op rust, op de spreekstoel gezet.


Van 1957 tot 1978 (of net geen 21 jaar) hield hij als "champetter" een waakzaam oog op de Okegernnaars.
Tezamen met de pastoor was hij waarschijnlijk de man die de mensen van Okegem het best kende. Hij opende stoeten, bedaarde burenruzies, wees bengels terecht, leverde ofticiële papieren af, ... enfin, aIle mogelijke dingen die een veldwachter geacht wordt te doen en die hem gekend, geacht en gevreesd maken. Hij deed het goed en haalde eer van zijn werk. Alfons is nu 76 jaar en sukkelt met de gezondheid. Zijn "asem" wil niet meer mee en daardoor komt hij niet veeI meer uit huis. We wens en hem een spoedig en volledig herstel toe.