Na Richard Gies werd een tweede parochiaan vereremerkt met het gouden ereteken van Sint-Bavo. 

Arthur Luysterman, bisschop van Gent, verleende aan Marcel Vernaillen deze gouden penning "in erkenning van de uitnernende dienst door begunstigde aan de kerk in het bisdom Gent bewezen ais kerkzanger te Okegem gedurende 52 jaar."

Reeds vroeger mocht Marcel de zilveren medaille van St.-Bavo ontvangen. De overhandiging van het diploma en de medaille gebeurde op silvesteravond 1992.
De parochiegemeenschap schonk een icoon aan de gevierde.