Op 15 april 1893 werd te Okegem de Daensistische partij (of officieel de Christen Volkspartij) gesticht. Dit feit is te belangrijk om zo maar onopgemerkt te laten voorbij gaan. In samenwerking met het Davidsfonds van Okegem en het Priester Daensfonds van Aalst zal de Heemkring deze gebeurtenis op zondag 18 april 1993 plechtig herdenken. De onthulling van een gedenkplaat, een herdenkingsmis en een feestzitting staan nu reeds vast. U hoort er nog van.