Sinds 1975 brengt Heemkring Okegem een tijdschrift uit. Aanvankelijk gebeurde dit in de vorm van Annalen (jaarboeken), maar snel werd overgeschakeld op het concept van een historisch tijdschrift, beter bekend als de Mededelingen.

Alle artikels uit deze tijdschriften, ouder dan drie jaar, worden online toegankelijk gemaakt. 


Je kan met één opdracht het archief doorzoeken: voer één woord in in  het vakje rechtsboven   en doe Enter. 


Zoeken kan ook via een sleutelwoord (tag) geassocieerd met een artikel. Click op één van de woorden hieronder om zoekopdracht te starten:

Achiel Anthoens - Adolf Beeckman - Albert Gies - Albert Heyman - Amusanten - André DeVuyst  - André Segers - Annalen Heemkring Okegem - Bekende Okegemnaars - Benediktus Van Vaerenbergh - Bestuurlijke Instellingen - BidprentCafé - Chiro - Christiane Van der Perre - Communicatie - Criminaliteit - CVP - De nieuwe klaroen - Demografie - Dialect - Doodsbrief - Dorpspolitiek - Duivenmelkers - Eugeen Neukermans - Eversem - Familiekunde - Fanfare - Flora - Folklore - Fotoarchief - Fotoboek - Genealogie - GeneeskundeGeschiedenis - Handel en Nijverheid - Handschoen - Heraldiek - Herberg - Herman Brantegem - Herman Van Isterdael - Historische figuren - Hof - Idevoorde Johan Allard - Jozef Van der Speeten - K.A.J.Kaarten en Plannen - Kerk - Kerkelijke Geschiedenis - Kunst & Cultuur - KVP - Landbouw - Ledenlijst - Molen - Monument - Onderwijs - Ongeval - Oorlogen -  Orgel - Parochie - Patrick Praet - Pierre De Jonge - Plaatsnamen - Politiek - Roger Van Eeckhout - School - Sociale Geschiedenis - SportStamboom - Station - Toneel - Verenigingen - Verkiezingen - Voetbal - Water - Wegen en Verkeer Willy De Smedt - WO I - WO II 


Wil je deze artikels jaar per jaar raadplegen, click dan op het jaartal of jaargang hieronder.  

1975 - 1976 (1e jrg.) - 1977 (2e jrg.) - 1978 (3e jrg.) - 1979 (4e jrg.) - 1980 (5e jrg.) - 1981 (6e jrg.) - 1982 (7e jrg.) - 1983 (8e jrg.) - 1984 (9e jrg.) - 1985 (10e jrg.) - 1986 (11e jrg.) - 1987 (12e jrg.) - 1988 (13e jrg.) - 1989 (14e jrg.) - 1990 (15e jrg.) - 1991 (16e jrg.) - 1992 (17e jrg.) - 1993 (18e jrg.) - 1994 (19e jrg.) - 1995 (20e jrg.) - 1996 (21e jrg.) - 1997 (22e jrg.) - 1998 (23e jrg.) - 1999 (24e jrg.) - 2000 (25e jrg.) - 2001 (26e jrg.) - 2002 (27e jrg.) - 2003 (28e jrg.) - 2004 (29e jrg.) - 2005 (30e jrg.) - 2006 (31e jrg.) - 2007 (32e jrg.) - 2008 (33e jrg.) - 2009 (34e jrg.) - 2010 (35e jrg.) - 2011 (36e jrg.) - 2012 (37e jrg.)  - 2013 (38e jrg.) - 2014 (39e jrg.) - 2015 (40e jrg.) 2016 (41e jrg.) - 2017 (42e jrg.)


Voor een lijst van alle artikels (meer dan 400!): click hier.