Een vereniging kan pas overleven met de morele en financiële steun van haar sympathisanten. Lid worden kan voor slechts 4 € per jaar. Erelid wordt men vanaf 6 €.

U kan uw lidgeld overschrijven op één van onze rekeningnummers, BE54 9731 7802 0797 of BE46 8508 1934 3436, met vermelding "Lidmaatschap 2019". Hiervoor ontvangt u ons verzorgd halfjaarlijks tijdschrift Mededelingen Heemkring Okegem.

 

p4.