FricxVillaret Kaart 1

De Dender   Kanalisatie   Van Ath tot Dendermonde   ca. 1766Ferraris (1771-1778)

Primitieve Kadstrale Kaart   J. Gevaert en A. Van Impe  (ca. 1830) (1)Vandermaelen


Historische Kaarten   Okegem  (Popp kaarten (1842 – 1879))Popp Legger


Bronnen: Rijksarchief, Cartesius, Geopunt Vlaanderenproject POPPKAD UGent

Meer info: De vele onderzoeksmogelijkheden van het ‘primitief’ kadaster (Heemkunde Vlaanderen)